Billedet på sidehoved
 • Uddannelsescentret Nygård
 • Nykær 44, 2605 Brøndby
 • 43282900
 • ucn@brondby.dk
 • ikon
  Mona Schleppegrel den 18-03-2014
  Velkommen til alle vores nye elever og til workshopdag den 22. April.
  Elever møder i salen klokken 9.00.
  Der vil være lærere til at vise vej.
  Dagen slutter klokken 12.00
  Klokken 19.00 siger vil velkommen til nye forældre. Der vil være information om det kommende skoleår samt valg til skolebestyrelse, som annonceret pr. brev.
  På 10.Klasseskolen UCN vælges 1 medlem af og blandt de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer fra de 3 bydelsskoler for en 4-årig periode. 4 medlemmer vælges af og blandt forældrene til elever på 10.Klasseskolen efter 1. august for en 1-årig periode.
  Endvidere består skolebestyrelsen af 2 repræsentanter for medarbejderne ved skolen og 2 elevrepræsentanter. Indtil to pladser i skolebestyrelsen tildeles repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.
  Alle forældre til elever på 10.klasseskolen i skoleåret 14/15 er valgbare og kan lade sig opstille.

   
 • Rasmus Gaarde Høpfner den 28-01-2014
  Velkommen til skolens hjemmeside.

  Her kan I finde alle relevante oplysninger om 10. klassecentret.
 • 21-04-2014
  2. Påskedag fri · 10A PERFOR · 10B GYM1 · 10C GYM2 · 10D SER · 10E IDRÆT1 · 10G MEDIE · 10H UDD1 · 10I UDD2 · 10K HÅNDV · 10M MODTAG · 10S1 MULT · 10S2 10ERH · 10S3 8-9- · 10F IDRÆT2
  1
 • 22-04-2014
  Studietur for Multi+10 Erhverv · 10S2 10ERH · 10S1 MULT · 10S3 8-9-
  1
 • 22-04-2014
  Workshop - dag for kommende elever- nuværende elever fri · 10A PERFOR · 10B GYM1 · 10C GYM2 · 10D SER · 10E IDRÆT1 · 10G MEDIE · 10H UDD1 · 10I UDD2 · 10K HÅNDV · 10M MODTAG · 10S1 MULT · 10S2 10ERH · 10S3 8-9- · 10F IDRÆT2
  1
 • 22-04-2014
  17:30-18:45
  Skolebestyrelsesmøde ·
  1
 • 23-04-2014
  Studietur for Multi+10 Erhverv · 10S2 10ERH · 10S1 MULT · 10S3 8-9-
  1
 • 24-04-2014
  Studietur for Multi+10 Erhverv · 10S2 10ERH · 10S1 MULT · 10S3 8-9-
  1
 • 25-04-2014
  Studietur for Multi+10 Erhverv · 10S2 10ERH · 10S1 MULT · 10S3 8-9-
  1

Besøgstæller

9715